“ការអប់រំគឺជាអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពិភពលោក។” Nelson Mandela។
“នៅខណៈពេលដែលប្រជាជនក្រីក្រនិងមធ្យម ខិតខំធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់របស់ពួកគេ, អ្នកមានកំពុងតែប្រើលុយអោយខំធ្វើការដើម្បីខ្លួនពួកគេវិញ។” Robert Kiyosaki
"ចំណេះដឹងគឺជាថាមពល តែអ្វីដែរខ្លាំងជាងចំណេះដឹងគឺការយល់ដឹង”" Michael Arlen
វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុសកល (GFI) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើគំនិតនិងទស្សនវិជ្ជាកម្រិតម៉ាក្រូ។
វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុសកល (GFI)ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានគោលបំណងចែករំលែកការគិតនិងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នា ទោះបីជាពួកគេជាបុគ្គល ឬអាជីវកម្មក៏ដោយ។ លើសពីនេះទៅទៀត GFI មិនត្រឹមតែចែករំលែកនិងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញអាជីវកម្ម ភាពជាសហគ្រិនភាព និងភាពជាអ្នកដឹកនាំប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់នូវចំណេះដឹងជាច្រើននៅក្នុងវិស័យជូញដូរហិរញ្ញវត្ថុ អាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងសុវត្ថិភាពមូលប័ត្រការប្តូរប្រាក់បរទេស មាសCryptocurrencies និងវត្ថុជាច្រើនផ្សេងទៀត។
GFI គឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំប្រជុំទៅដោយម្ចាស់សហគ្រិន និងអ្នកជំនាញពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាមួយនិងការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដែរជាកម្លាំងរបស់យើង, ជាកន្លែងផ្តល់នូវពត៌មាន មានប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលរួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នក។
"អ្នកនៅតែអាចរស់នៅដោយមានក្រពះទទេបានប៉ុន្តែមិនមែនជាជីវិតពោលពេញដោយខួរក្បាលទទេទេ។"
GFI បានដកស្រង់ពាក្យស្លោកល្អៗ និងទស្សនវិជ្ជាជោគជ័យជាច្រើនមកពីចំណេះដឺង និងការយល់ដឹងអំពី ទ្រព្យសម្បត្តិ។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុសកលរបស់យើង GFI ដើម្បីភាពជោគជ័យនិងវិបុលភាព!!!

ដូចដែលអ្នកបានដឹងហើយថាសេដ្ឋី និងមហាសេដ្ឋីជាច្រើនបានក្លាយជាអ្នកមានដោយសារការវិនិយោគ និងអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។
ម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនបានបង្កើត“ សហគ្រាសរាប់ពាន់លានដុល្លារ”ដោយសារ“ អានុភាពហិរញ្ញវត្ថុ” ។ ចុះអ្នកវិញ? តើអ្នកត្រៀមខ្លួនបើកបេះដូងដើម្បីរៀន និងចូលរួមក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដែលមានសក្តានុពលទេ? សំណាងល្អ!